Om Stig Mylfalk

Hans stora bildintresse fick väl en viss förklaring när han blev medveten om sina läs- o skriv-svårigheter runt början av 2000-talet. Fotonörderiet fick nog också en förklaring runt 2019-talet sedan han fick en stark igenkänning i en beskrivning av Aspergersyndomet och hans egna beteenden.

Idag finns stora kunskaper om NPF (”Neuropsykiatriska funktionsvariationer”) och lagstiftningen visar tydligt att varje barn i behov har laglig rätt att få stöd och hjälp i det samhälle som hela tiden ökar kraven.

Möjligheten att följa fototeknikens snabba utveckling var en gåva från universum och att ha blivit kallad ”Nörd” tog han bara som något positivt.

Hans uppgift såg han i att sprida medvetenheten om att det finns både kunskaper och utbildad personal för att ge barn det stöd o hjälp som är så viktigt för både barnens och samhällets utveckling.

Dagens samhälle har absolut inte råd med den sortens utslagning som fanns förr och som ofta orsakades av ren okunnighet om människors olikheter.

Länkar

https://www.hjarnfonden.se/fokusomraden/fokus-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/fakta-om-npf/

Hem