Om Stig Mylfalk

Mitt stora bildintresse fick väl en viss förklaring när jag blev medveten om mina läs- o skriv-svårigheter för mer än tjugo år sedan. Fotonörderiet fick nog också en förklaring för några år sedan när jag fick en stark igenkänning i en beskrivning av Aspergersyndomet och mina egna beteenden.

Grodor

Idag finns stora kunskaper om NPF(”Neuropsykiatriska funktionsvariationer”) och lagstiftningen visar tydligt att varje barn i behov har laglig rätt att få stöd och hjälp i det samhälle som hela tiden ökar kraven.

Höns

Möjligheten att följa fototeknikens snabba utveckling är en gåva från universum och att bli kallad ”Nörd” tar jag bara som något positivt.

Min uppgift ser jag i att sprida medvetenhet om  att det finns både kunskaper och utbildad personal för att ge barn det stöd o hjälp som är så viktigt för både barnens och samhällets utveckling.

Dagens samhälle har absolut inte råd med den sortens utslagning som fanns förr och som ofta orsakades av ren okunnighet om människors olikheter.

Länkar

https://www.hjarnfonden.se/fokusomraden/fokus-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/fakta-om-npf/

Hem