Fåglar

Björktrast Blåhake Blåmes Bläsand Bofink Brunand Gråhakedopping Skäggdopping Svarthakedopping Duva Grönbena Grönfink Gråtrut Gräsand Grönsiska Grågås StörreHackspett MindreHackspett Gråhäger Knipa Kricka Kråka Kaja Skata Spillkråka Kustsnäppa Ladusvala Fiskmås Fisktärna Skrattmås Näktergal Pilfink Rödbena Rosenfink BrunKärrhök Havsörn Tornfalk Rörhöna Sädesärla Sävsparv Sidensvans Silvertärna Skarv Skedand Snatterand Snösparv Sothöna Stare Storskrake Strandskata Knölsvan Talgoxe Tallsiska Tofsvipa Törnsångare Trana Göktyta Svarthätta Enkelbeckasin Vigg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *