Ett år med cancer

Idag kan jag förstå att de diareer som uppstod hösten 2022 var tecken på en växande cancertumör.

Veckan före jul blev jag kraftigt gul i hyn och efter röntgenundersökning konstaterades att en cancertumör växte i bukspottkörteln , den hade börjat trycka på en gallgång varvid galla gick ut i blodet. 

Den 18/1 2023 opererades mittendelen av bukspottkörteln bort med innehållande tumör.

Cellgift-behandling i blodet vidtog men ändå växte en ny tumör(metastas) i levern. Byte av cellgift-behandling till tabletter varje dag medförde att metastasen minskade och röntgen för två veckor sedan visade inga synbara tecken på metastas. 

Idag avslutades all behandling och en ny röntgenundersökning ska göras om två månader, det blir alltså ett år efter operationen. Om ingen ny cancer visar sig då blir det heller ingen fortsatt behandling.

När jag berättar om den här utvecklingen så saknas inte varningar för överoptimism om framtiden. En berättelse beskrev att en då friskförklarad(cancer) person dog i cancer efter två månader. Utvecklingen av nya behandlingar sker nästan explosionsartat  idag och det finns en optimism om fortsatta framsteg.

Jag fick ett år extra och kan nu hoppas på att få ett år till.