Hål i Gatan!

Utanför Brolyckan lägger man ner avloppsrör på 4,5 meters djup och en stor del av Örebro är byggt på gammal sjöbotten. 
Blålera av sämsta sorten, stora stenar som måste sprängas och andra överraskningar medför att arbetet fortgår med hastigheten tre meter per dag. Två stora grävmaskiner, flera lastbilar mm är engagerade i arbetet hela tiden.(Resecentrum syns i bakgrunden)