Äldre med NPF

Åhörde nyligen en föreläsning om äldre med NPF och den största farhågan som framfördes var att den växande skaran äldre skulle komma att bemötas illa av en okunnig personal inom vård och omsorg.

Hela vuxenvärden har ett ansvar att ta till sig av nya kunskaper om NPF för att kunna bemöta både gamla och unga med NPF på ett värdigt sätt.